Zapożyczenia przedmiotów z innych kultur

Okazuje się przede wszystkim, że najłatwiej są przejmowane, największym cieszą się uznaniem, największe pożądanie budzą te aparaty, te wyroby europejskie, które my uważamy potocznie za najmniej istotne dla naszej kultury – przedmioty służące zabawie, ozdoby, oznaki rzeczywistej czy mniemanej godności. Pudelka grające, gramofony, stare kapelusze „stosowane“, !zwane inaczej pierogami itp., znajdują kupców w całej Afryce, pianole spotkać można często w domach szeików arabskich, nie mówiąc już o nakręcanych zabawkach ruchomych, które u nas cieszą małe dzieci, a w Sudanie niektórych królów i potężnych wodzów. Natomiast pług nie przenika do wiosek środkowo-afrykańskich, mimo że tubylcom jest znany w jego pracy na ziemiach sąsiadów- kolonistów i że ciż tubylcy rozporządzają dostateczną ilością bydła, którego można by użyć jako sprzężaju, mimo to wreszcie, żc szkoły, utrzymywane tu i owdzie przez administrację kolonialną i przez misjonarzy, usiłują rozpowszechnić ulepszone metody uprawy roli. Tak jest na przykład w kraju Ruanda, w kolonii Kenia: ziemię uprawia się tam nadal wyłącznie motyką. A z jakąż trudnością rozpowszechnia się użycie – nie zapałek, bo te trzeba kupić – ale użycie krzesiwa wśród krajowców Australii środkowej! Krajowcy ci mają u siebie krzemienia pod dostatkiem. Mają też kawałki żelaza, które otrzymali od Europejczyków albo zebrali w pobliżu europejskich domostw. Widywali niejednokrotnie Europejczyka krzeszącego ogień. Mimo to w dalszym ciągu niecą ogień przez tarcie lub wiercenie, znalezione zaś kawałki żelaza oprawiają na końcu oszczepów jako groty. Ci sami krajowcy australijscy nie mogą się też przyzwyczaić do używania europejskich naczyń do przechowywania pły nów. W czasie swoich wędrówek częstokroć cierpią z pragnienia, a gdy znajdą butelkę, to ją tłuką, by użyć ostrych odłamków jako grotów i noży.

Nie sama przeto dogodność, nie sama zasada mniejszego wysiłku – czy też uniknięcia wysiłku – decyduje o zapożyczeniu. By aparat, narzędzie, naczynie zostały zapożyczone, trzeba spełnienia warunków, które w dalszym ciągu spróbujemy określić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>