Z każdym pokoleniem zmieniają się cele i metody wychowawcze

Ale i ta Historia zmienia się z każdym pokoleniem, tak jak z każdym pokoleniem zmieniają się cele i metody wychowawcze. Teraźniejszość bowiem nie zatraca swoicli praw w najbardziej nawet tradycjonalistycznej grupie. Zmieniamy nieustannie nasz stosunek do dawności pracując wciąż nad jej przekształceniem, nad tym, by stała się teraźniejszością. Albowiem dawność trwa wyłącznie jako teraźniejszość, teraźniejszość zaś jest przekształconą, zaktualizowaną dawnością oraz rodzącą się przyszłością.

Przeciętnemu Europejczykowi czy Amerykaninowi, mieszkańcowi większych ośrodków wymiany produkcji materialnej i duchowej, zapożyczenie nie znanego mu dotychczas sposobu technicznego, przejęcie wynalazku dokonanego choćby na drugiej półkuli, wydaje się czymś tak prostym, że nie wymaga żadnego wyjaśnienia. Jeśli tylko narzędzie lub aparat oszczędza wysiłku lub pomnaża możliwości wymiany, jeśli tylko zastosowanie go zapowiada większe zyski w jakiejkolwiek dziedzinie – aparat, narzędzie, maszyna zostają przejęte, przy czym jedynym warunkiem opóźniającym bywa brak kapitału na inwestycje, ewentualnie wzgląd na możliwe zatracenie kapitału poprzednio inwestowanego. To ostatnie jest na przykład przeszkodą właścicielom kopalni angielskich w modernizacji technicznej. Jakkolwiek jest, wydaje nam się na ogół, że o przejęciu decyduje ostatecznie li tylko zasada największej wydajności i najmniejszego wysiłku, sformułowana przez ekonomię klasyczną i dotychczas uchodząca za aksjomat. Jeśli jednak przyjrzymy się sprawie bliżej, dostrzegamy, że w gruncie rzeczy nie jest to tak proste. Kwestia, czy dany wynalazek techniczny zostanie przejęty, czy nie, jest bardziej skomplikowana. Okazuje się to wyraźnie zwłaszcza w tych wypadkach, gdy środowisko przejmujące jest -społecznie bardzo różne od środowiska, będącego ogniskiem promieniowania wynalazku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>