Wpływ kultury egejskiej na greków

Sami z kolei dostają się pod wpływ przemożny kwitnącej nieporównanym blaskiem kultury egejskiej. W zamkach achajskich władców Tirynsu ściany dekorowane są przez artystów egejskich, a dworne damy ubierają się według mody kreteńskiej. Nie następuje to wprawdzie od razu: pomiędzy podbojem a nawiązaniem stosunków z Krętą jest przerwa trwająca z pól wieku, spowodowana zapewne zamieszaniem, ogarniającym w okresie tym większość krajów przyległych do wschodniej części Morza Śródziemnego. Przede wszystkim na samej Krecie nastąpiła katastrofa, której bliżej określić nie możemy, ale którą zgliszcza pa’aców królewskich i miast pozwalają stwierdzić. Przez ten czas nowe władztwo achajskie utwierdza się w zdobytym kraju, po czym Acha- jowie stają się rychło odbiorcami Krety, której wysoką kulturę asymilują, nie porzucając zresztą zasadniczych cech przyniesionej z sobą kultury północnej. Kultura ich w tym okresie, zwanym staromykeńskim, jak w następnym, mło- domykeńskim, jest kulturą wybitnie eklektyczną. Achajowie biorą zewsząd elementy wszelkiego pochodzenia i wzbogacają nimi swoją rodzimą kulturę arystokratycznych wojowników i zbójców, panów obszarów rolnych i pasterzy. A że trwa w nich ten zapal bojowy i przedsiębiorczość, które z odległej północy zagnały ich aż do Peloponezu, wkrótce zaczynają próbować sil swoich także na morzu. Jako rozbójnicy morscy i zdobywcy miast, jako kupcy, rychło jako osadnicy, nawiedzają wyspy Morza Egejskiego i przeciwległe wybrzeża Azji Mniejszej. Zdobywają i burzą Troję po dwóch wiekach utrzymywania z nią ożywionych stosunków handlowych, Troję, która zamyka im drogę Hellespontu. Współdziałając zaś z Kręteńczykami, którzy są mistrzami w żegludze i w technikach, doszli już w wieku XIV przed Chr. do tego, że Kretę od siebie uczynili zależną. Stopniowo, postępując naprzód śladami Fenicjan, którzy jako żeglarze i kupcy zajęli miejsce Egejan. żeglarze achajscy zapanowują na morzu od ujścia Nilu rlo Hellespontu i od północnych wybrzeży Adriatyku do Azji Mniejszej i Cypru. Zewsząd zbierają wiadomości, poglądy, techniki, bogactwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>