Sensualizm religijny ludu polskiego

Sensualizm religijny ludu polskiego występuje również bardzo wyraziście w czci oddawanej wizerunkom świętych postaci, które dla ludu naszego są czymś więcej niż wizerunkami. Są symbolami w znaczeniu najbardziej dosłownym, tj. przedmiotami mającymi udział w naturze wyobrażanej postaci i postać tę streszczającymi. Mówiliśmy wyżej o względnie niewielkiej roli, granej w na- bożności ludu polskiego przez relikwie. Zastępują je obrazy łaskami słynące, pomiędzy którymi pierwsze miejsce zajmują wizerunki Matki Boskiej, zwłaszcza malowane, o wiele rzadziej rzeźbione. Ks. Barącz naliczył ich czterysta kilkadziesiąt na obszarze Polski przedrozbiorowej, z czego około dwustu przypada na obszar Polski etnograficznej. Pod tym względem lud polski podobniej- szy jest do swoich krewniaków wschodnio-słowiańskich i w ogóle do ludu krajów należących do Kościoła Greckiego niż do ludu katolickich krajów zachodnich. Chociaż bowiem i na Zachodzie wyobrażenia świętych postaci, zwłaszcza Matki Boskiej, są często przedmiotem czci szeroko rozpowszechnionej i słyną cudami, nie grają one w kulcie tak dominującej roli, jak w kulcie polskim, ruskim czy rosyjskim. Jest jeszcze inne podobieństwo i różnica: cudowne Matki Boskie Zachodu są przeważnie posągami, takież Matki Boskie polskie, ruskie czy rosyjskie są przeważnie malowidłami, jak w krajach Kościoła Greckiego, który, jak wiadomo, zakazuje wystawiania posągów osób świętych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>