Rytualizin jest zakorzeniony w ludzie polskim

Wyraża się to także w stosunku włościanina do zagadnienia osobistego życia religijnego i osobistego zbawienia. Wystarcza mu wiara w to, że go Jezus odkupił i że opiekuje się nim Matka Boska, on zaś sam łamać sobie głowy nie potrzebuje nad nauką prawd objawionych – to rzecz księży – aby tylko zachowywał starannie nakazy obrzędowe, aby uczęszczał na nabożeństwa, śpiewał w kościele, zdejmował czapkę i żegnał się przed krzyżem. Jeśli ma do Boga sprawę szczególną, daje na mszę księdzu, w sprawach pomniejszych daje kilka groszy żebrakowi, by ten za niego zaniósł właściwe modły. Poleciwszy w ten sposób sprawy swoje tym, którzy znają lepiej od niego drogę do Boga, spo- kojny jest o siebie.

Jak dalece ten rytualizin jest zakorzeniony w ludzie polskim, dowodem opór stawiany przez lud ten wszelkim próbom najdrobniejszych nawet zmian w praktykach, bez względu na to, że są dozwolone przez powołaną do tego władzę kościelną. Gdy po wojnie Stolica Apostolska zezwoliła na znaczne ulgi w postach, wywołało to niezadowolenie, nieomal zgorszenie w szerokich rzeszach ludu polskiego, przede wszystkim wiejskiego. W wielu okolicach zachowuje ten lud post sobotni, w całości świata katolickiego zniesiony, a i u nas nie obowiązujący. Święci szereg świąt przeniesionych od dawna przez władze kościelne na najbliższe niedziele. Nie czyni tego niewątpliwie ani z pożądania częstszych modłów, ani z asketyzmu. O charakterze pozytywnej nabożności ludu polskiego powiedziane już było dosyć, asketyzm zaś jest mu zasadniczo obcy. Mamy tu do czynienia z czymś zupełnie innym – z oparem przeciwko wszelkiej zmianie form organizacyjnych życia duchowego, w których symbolizuje się to, co najistotniejsze w życiu włościaństwa. Po prostu włościanin do niedawna jeszcze przestałby się czuć sobą, przestałby się czuć określonym członkiem określonej zbiorowości, pełniącym w niej określone funkcje, gdyby nie spełniał skrupulatnie tych czynności religijnych, które w tejże zbiorowości są tradycyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>