Rozwój islamu

Zauważyć przy tym należy, że zdobywcy narzucali krainom podbitym nowy ustrój, w którym – zgodnie z prawem Koranu – muzułmanie byli uprzywilejowanym, nie plącącym podatków stanem wojskowym: ustrój, w którym przyjęcie islamu było równoznaczne z awansem społecznym. Nic przeto dziwnego w tym, że szerokie rzesze spośród ludów podbitych przeszły rychło na islam, a przeszedłszy nań, przejęły tym samym szczegółowe przepisy, regulujące każdą dziedzinę życia publicznego i prywatnego, przepisy zawarte w Koranie – księdze, będącej w znacznie wyższym stopniu kodeksem prawnym niż traktatem teologicznym.

W samej rzeczy treść dogmatyczna islamu jest niezmiernie uboga. Aby być prawym muzułmaninem, trzeba wierzyć w to, że Bóg jest, że jest jeden, że Mahomet jest jego prorokiem i że Koran zawiera objawienie dane przez Boga temuż Mahometowi. Oto wszystko, w co trzeba wierzyć. Wszystko inne jest prawem, które należy wykonywać: prawem – tzn. przepisem określającym organizację życia zbiorowego i życia osobistego. Rozszerzanie islamu przedstawia się przeto jako przymusowe wprowadzenie w krajach podbitych określonej organizacji życia, która z kolei posłużyła kulturze arabskiej za ramę i za narzędzie. Rama ta była na całym obszarze muzułmańskim jednaka. Wszędzie musiał nawrócony nauczyć się choć tyle arabszcizyzny, by rozumieć kilka słów, zawierających wyznanie wiary, a każdy rządzący ludźmi, każdy sądzący ich, każdy ich doradca w niezliczonych okolicznościach życia, zahaczających o przepisy Koranu, musiał nauczyć się po arabsku dobrze, aby móc Koran rozumieć. Mahomet bowiem zabronił księgi tej tłumaczyć, by tekst jej nie uległ sfałszowaniu. I dlatego, w warunkach jednakich co do form życia, kultura arabska rozszerzyła się od Azji i północnych Indii po wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Wiara w Allacha i Mahometa była tu i jest symbolem jedności. Nie stanowi ona o wspólnocie kulturowej, podobnie jak sztandar oddziału wojskowego nie stanowi o jego jedności organizacyjnej, jest tylko jedności tej i odrębności oddziału widomym, materialnym znakiem – kluczem sklepienia, nie fundamentem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>