Różnice między islamem a chrześcijaństwem

Z drugiej strony, islam przynosi z sobą zbiór przepisów charakteru prawnego i w ogóle społecznego, zbiór norm postępowania moralnego, które – w przeciwieństwie do chrześcijańskich – odpowiadają tendencjom rozwojowym własnym społeczności tubylczych. Wzmacnia władzę ojca rodziny i naczelnika wioski: uświęca wielożeństwo i poddaństwo kobiety: uświęca także rozpowszechnione w Afryce niewolnictwo rodzinne. To, że zakazuje picia wina gronowego, nie przeszkadza ludziom, którzy winnic nie uprawiają i ubijają się winem palmowym albo importowanym przez Europejczyków rumem. Tak samo zakaz spożywania wieprzowiny bynajmniej nie zaburza obyczajów ludzi hie hodujących nierogacizny – w Polinezji byłoby zapewne inaczej i islam trudno by przenikał do tych spożywców wieprzowiny. Największym szkopułem jest niemożliwość pogodzenia ludożerstwa i ofiar ludzkich z islamem i, w samej rzeczy, te plemiona murzyńskie, które praktykują ludożerstwo i rytualne zabijanie ludzi – jedno i drugie w obecnych warunkach tajnie – wydają się oporne w stosunku do islamizacji. Ale administracja europejska toruje tej ostatniej drogę, w tym rozumieniu, że jedną i drugą praktykę usiłuje wytępić.

Inaczej zupełnie ma się rzecz z oporem stawianym przez społeczności chrześcijańskie czy żydowskie propagandzie muzułmańskiej. Mówiliśmy poprzednio o podobieństwach pomiędzy islamem z jednej strony, chrystiani- zmem i judaizmem z drugiej. Różnice są jednak znacznie większe i, przede wszystkim, sięgające głębiej, nie tylko w dziedzinę systemu wierzeń i obrzędów, ale również w dziedzinę organizacji wszystkich funkcji zbiorowych, nieomal bez wyjątku. Zarówno chrześcijaństwo, jak judaizm były już w chwilii zetknięcia się ich z islamem religiaini okrzepłymi, rozporządzającymi rozbudowanym systemem dogmatów lub wierzeń i obrzędów. Obie miały już za sobą bogaty i zdolny do dalszego rozwoju dorobek w dziedzinie życia umysłowego i moralnego. Obie zespoliły się z żywymi organizacjami życia zbiorowego – stały się wyrazem określonego typu zróżnicowanych społeczeństw, mających za sobą wielką tradycję. Przyjęcie islamu przez społeczeństwo chrześcijańskie dawnego Imperium Rzymskiego lub przez wspólnoty żydowskie, rozsiane na obszarze tegoż Imperium i w wysoce cywilizowanych krajach Bliskiego Wschodu, równałoby się przekreśleniu siebie samych przez rzeczone społeczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>