Przejmowanie elementów kultury obcej

Dowiedzieli się o tym przedsiębiorczy Amerykanie z San Francisco i na potrzeby Kwakiutlów założyli dwie duże fabryki koców. Powodzenie było ogromne. Kwakiutle płacili za koce futrami, skórami, suszonymi rybami. Fabrykanci wzbogacili się. Ale w społeczeństwie tubylczym nastąpiła rychło inflacja koców i ich deprecjacja, połączona z nagromadzeniem się tej zdeprecjonowanej swoistej „waluty“ w rękach ludzi, którzy dawniej marzyć nie mogli o okazywaniu hojności i zdobyciu rangi. Rozmaici plebejusze doszli do potęgi, a znaczna część arystokracji została zrujnowana. Cały skomplikowany ustrój plemienny doznał głębokiego wstrząsu i już przed wojną powszechną chylił się ku upadkowi. W chwili obecnej Kwakiutle są w zupełnym rozkładzie pod względem zarówno ustrojowym, jak kulturowym. Wpływy kultury obcej nie zostały im bynajmniej narzucone przemocą. Wkradły się do nich korzystając z ich upodobań i obyczajów. Rezultat nie był inny niż w Afryce.

Z drugiej jednak strony znamy wypadki przejmowania elementów kultury u obcej, z punktu widzenia potocznej opinii europejskiej bardzo zasadniczej natury i niewątpliwie mających naprawdę wielką doniosłość, a mimo to grupa nie ulega rozkładowi – ba! konsoliduje się nawet w dużej mierze. Tak jest 25 obejmowaniem w posiadanie przez islam plemion sudańskich i murzyńskich w Afryce. Każda wioska, która się nawróci, zostaje tym samym -scalona z żydem duchowym olbrzymich obszarów i ludów muzułmańskich. A jednak nie obserwujemy żadnych -dostrzegalnych śladów dezorganizacji w grupach nawróconych, mimo -niewątpliwych bardzo głębokich różnic, zachodzących pomiędzy ich kulturą a tą, którą żyją przodujące ludy muzułmańskie – odwrotnie niż w wypadku nawróceń na którąś z religii chrześcijańskich. Mówi -się więc pobocznie o większej plastyczności islamu, o tym, że by stać się prawowiernym jego wyznawcą, tubylec afrykański przebyć musi drogę znacznie krótszą licząc od jego dotychczasowych wierzeń itp. Są to jednak tylko zdania bez treści. Wypada zapytać, jakiego charakteru elementy kulturowe i w jakich warunkach mogą być i -są przejmowane bez wywoływania perturbacji oraz jakie perturbacje takie wywołują i w jakich okolicznościach: od czego zależy łatwość zapożyczeń, doprowadzających niekiedy do zupełnej zmiany kulturowego oblicza grupy, a od czego opór przeciwko zapożyczaniom?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>