Postępujący rozkład społeczności murzyńskich

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że tak nie jest. W samej rzeczy, w szeregu krain zamieszkałych przez plemiona Murzynów Bantu ludność wzrosła od czasu objęcia ich przez państwa europejskie – gdzieniegdzie nawet bardzo znacznie. Dotyczy to zwłaszcza obszarów, które częściej od innych podlegały niszczycielskim napadom muzułmańskich handlarzy niewolnikami. Nie ograniczali się oni bowiem tylko do porywania nadających się na towar ludzi młodych i dzieci. Napadom towarzyszyła zawsze rzeź zarówno mężczyzn w pełni sił, jak słabych i starców płci obojga – jednych, bo się bronili, drugich dla postrachu. Drugą przyczyną wyludnienia były nie kończące się nigdy mordercze wojny między murzyńskimi królestwami, plemionami, wsiami. Pod rządami Anglików, Francuzów, Belgów ustały zbrojne najazdy i lokalne wojny, poprawił się w pewnej mierze stan zdrowotny, dzięki walce europejskich lekarzy z miejscowymi epidemiami, ludoiżerstwo – aczkolwiek nie zanikło zupełnie – natrafia na przeszkody. Wynikiem długotrwałego pokoju i poczucia pewności życia jest to, że obecnie wiele obszarów Afryki środkowej jest przeludnionych. Są one przeludnione naturalnie, jak na afrykańskie stosunki, zważywszy bardzo prymitywne metody produkcyjne tubylców. Najjaskrawiej występuje to względne przeludnienie na obszarach stepowych, które nie mogą utrzymać zawsze, zwłaszcza w wypadku suszy, znacznie pomnożonej liczby bydła rogatego murzyńskich pasterzy.

Z drugiej jednak strony wszyscy znawcy stosunków afrykańskich obserwują postępujący rozkład społeczności murzyńskich, któremu to rozkładowi towarzyszy – względnie jest jednym z przyspieszających go czynników – oderwanie od grupy, wyobcowanie i w końcu degeneracja moralna i fizyczna lub nawet śmierć przedwczesna izolowanej jednostki ludzkiej. Tyle tylko, że rozkład ten nie przejawia się na całym obszarze Afryki środkowej, a wyraźnie tylko tam, gdzie działanie nowoczesnego kapitalizmu przeniknęło głębiej. Całe ogromne krainy nie podległy dotychczas jego wpływowi bezpośredniemu i tam ludność i jej zasobność wzmaga się. Inaczej jest w okolicach, do których dotarł europejski kupiec, werbownik europejskiego przedsiębiorstwa przemysłowego, kopalnianego lub kompanii budującej linie kolejowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>