Postępujący rozkład społeczności murzyńskich cz. II

Kupiec, ofiarujący tkaniny bawełniane w zamian za wytwory rolnictwa tubylczego, okazuje się bodaj że najsłabiej działającym spośród owych czynników rozkładu, mimo niewątpliwie częste i niewątpliwie z naszego punktu widzenia jaskrawe oszustwa, których się dopuszcza w stosunku do ludzi nie mających pojęcia o względnej wartości rynkowej wymienionych towarów, a skuszonych żywymi barwami perkali i ostrością noży stalowych. Tylko tam, gdzie rynki są większe i bliższe i gdzie w trochę większej ilości zaczyna obiegać pieniądz, zapoznanie się z potęgą tego ostatniego i chęć zdobycia jak największej jego ilości, by móc sprawić sobie pożądane materie i świecidełka – tam tylko obserwujemy dość szybki rozkład grupy, niegdyś spoistej i gospodarczo solidarnej, związany z wyróżnicowaniem się bogaczów z jednej strony, nędzarzy z drugiej. Naczelnicy wioskowi, którzy do niedawna jeszcze byli przede wszystkim czynnikiem regulującym wspólną gospodarkę całości i szafarzami zapasów wspólnych, przeobrażają się w indywidualistycznych potentatów i lichwiarzy wioskowych. Jednym ze skutków tego procesu jest postępujące rozluźnienie tradycyjnych więzów religijnych, moralnych, gospodarczych, łączących członków grupy w spoistą jedność, i wytwarzanie się coraz to liczniejszych murzyńskich nędzarzy, wyzutych, częściowo przynajmniej, z możności używania praw należnych współobywatelowi wsi. Mężczyźni nie mogą założyć rodziny, bez której Murzyn nie jest pełnym człowiekiem, nie mają bowiem dość bydła, by móc kupić żonę, tę niezbędną siłę roboczą w zagrodzie tubylczej. Skazani są na uwodzenie lub gwałcenie żon cudzych. Dziewczyny stają się łatwo wioskowymi prostytutkami. Jedni i drudzy przyciągani są przez miasta europejskie, przez porty, gdzie znaczna ich część rychło przepada zupełnie w znaczeniu dosłownym: umiera z chorób wenerycznych i wskutek nadużycia alkoholu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>