Postać Matki Boskiej w Polsce

Postać Matki Boskiej tak się zespala w Polsce z jej malowanym wizerunkiem, iż normalnym Jej sposobem objawiania jest objawienie się obrazu: znajduje go jakiś wierny w miejscu niespodzianym – w lesie, w studni, na drzewie przydrożnym i uderzony jest jego blaskiem: albo znów obrazek wiszący w chacie, we dworze szlacheckim czy w kościele, ale nie na najbardziej honorowym miejscu, przejawia moc swoją uzdrowieniami. Z drugiej strony moc cudownego obrazu udziela się jego kopiom, odbitkom. Większość obrazów cudami słynących, które czczone są w Polsce, są kopiami częstochowskiego lub innego znanego cudownego wizerunku krajowego czy zagranicznego. Kopie te usamodzielniają się jako przedmioty kultu. Stają się celem specjalnych pielgrzymek, układane są na ich cześć osobne pieśni, otrzymują przydomek utworzony od nazwy miejscowości, gdzie są czczone. Obrazy żyją życiem własnym, są wrażliwe i wzruszenia swoje przejawiają jak istoty żywe. Pocą się krwawym potem. Płaczą, gdy nastąpić ma klęska. Jest w Polsce pewna ilość cudami słynących krucyfiksów: Ukrzyżowanemu rosną włosy w sposób cudowny. W kolegiacie kaliskiej jest obraz przedstawiający Świętą Rodzinę ze świętym Józefem trzymającym w ręku Biblię: gdy pewnego razu znany grzesznik i niedowiarek przyglądał się obrazowi bez należytego szacunku, Biblia przybrała postać miotły, którą święty zaczął grzesznikowi wygrażać. Obrazy te obwieszone są wotami, przy czym rozpowszechnione jest w Polsce, przynajmniej od w. XVII, ozdabianie ich „sukienkami“, tj. przysłanianie szat malowanych szatą z drogocennego kruszcu – jeszcze jedno świadectwo, jak dalece obraz jest czczony sam w sobie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>