Plemiona galijskie i przewrót społeczny – kontynuacja

Przewrót ten nie dokonywa się w całej Galii jednocześnie ani w równie szybkim tempie. Zaczął się on najwcześniej w Galii właściwej, tej jej połaci, która zawarta jest między Garonną a Sekwaną, a której mieszkańcy, według Cezara, nazywali się sami Celtami. Wyrazem jego politycznym był dokonany na przełomie wieku II na I przewrót republikański na korzyść możnych. Królowie galijscy, którzy, jak nas poucza zachowany urywek Posejdoniosa o sposobie pojmowania swojej roli przez króla Arwernów Luemiosa, podobni byli zupełnie do królów irlandzkich plemion i cło naczelników szkockich klanów – królowie ci ustąpili miejsca arystokratycznym senatom złożonym z możnych „obszarników“ – że użyjemy tego nowoczesnego terminu potocznego. U większości Belgów są jeszcze królowie i nie słychać u nich o tak zaciętych walkach wewnętrznych, jak u plemion Galii właściwej. Rzeczą charakterystyczną jest, że nieomal wszędzie walki te przybierają postać walk gminu wolnych ludzi – szlachty – z senatami, przy czym na czele gminu stają ci z możnych, którzy drżąc do objęcia władzy królewskiej sposobami demagogicznymi i hojnością, pozyskują umysły i przedstawiają oligarchów senatorskich jako niebezpiecznych nowatorów. Niemniej charakterystycznym jest fakt, że stronnictwo rzymskie w senatach składa się z tych możnych, którzy w Pamiętnikach Cezara mają cechy dobrych i przezornych gospodarzy rolnych i kapitalistów, organizujących wymiany. Główny poplecznik Cezara u Heduów, Diviliacus, obiecuje wodzowi rzymskiemu dostawę zboża do armii, a Dumnorix wpływami swymi dokonywa tego, że rolnicy od dostaw wstrzymują się. Mamy tu do czynienia z czymś donioślejszym niż walka dwóch przywódców. Jest to walka dwóch zasad: z jednej strony zasady posłuszeństwa prawu ogłoszonemu przez władzę opartą o własność prywatną, z drugiej, zasady daniny dobrowolnej w zamian za hojność – zasady obowiązującej w ustroju rodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>