Plemię tubylcze Indian Kwakiutl

Przytoczone przykłady wystarczają, jak mniemamy, by czytelnika przekonać, że zetknięcie się z kulturą obcą, a przemożną w stosunku do kultury grupy, jest dla tejże powodem rozkładu. Można by wprawdzie zarzucić nam, że w Afryce, z której czerpaliśmy fakty, występuje w wielu wypadkach przemoc fizyczna, jako to w rekrutacji robotników do robót inwestycyjnych i niekiedy kopalnianych, i przypuszczać, że ta właśnie przemoc jest właściwym czynnikiem osłabiającym więź społeczną grup tubylczych. Ale w innych wypadkach o przemocy mówić niesposób. Nie posługują się nią misje, a jednak widzieliśmy, że skutki icli działalności sprowadzają w społeczeństwie tubylczym, głębokie perturbacje. W gruncie rzeczy, stosowanie przemocy jest tylko jedną z postaci stosunku wzajemnego dwóch obcych kultur, podobnie jak wojna jest skrajnym wypadkiem wzajemnych stosunków dwóch grup. Że niemniej rozkładowo działają wpływy pokojowe, dowodem przykład następujący.

W Kolumbii Brytyjskiej na wybrzeżu Pacyfiku i na wyspach przyległych zamieszkuje plemię tubylcze Indian Kwakiutl. Role symbolów wartości grały u nich własnego wyrobu koce. Kocami tymi wymieniano się, obdarowywano się wzajemnie podczas wielkich uroczystości, których wynikiem było ustalenie w plemieniu rangi wymieniających się. Kto podczas takiego potlatchu (nazwa uroczystości) mógł zakasować przeciwnika liczbą rozdanych koców, ten był lepszy. Kto na następnej uroczystości nie mógł dorównać zwycięzcy zawodów poprzednich, ten tracił dusze (Kwakiutle liczą ich sobie do siedmiu), tytuły, stopień w hierarchii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>