Pielgrzymki do miejsc świętych

W samej rzeczy, obraz związany jest ściśle z miejscem, w którym się objawił lub w którym jest przechowywany. O wielu mamy podania, że sam oznaczył ściśle miejsce, gdzie chce być czczony. I tak obraz, znaleziony na sośnie i przeniesiony uroczyście do najbliższego kościoła, powraca isam na pierwotne miejsce, dając tym samym poznać, że żąda wzniesienia sobie przybytku tam właśnie, nie zaś gdzie indziej. Posąg świętego staje się nagle tak ciężki, że ciągnący go zaprząg ruszyć dalej nie może, aż ludzie zrozumieją, że trzeba wystawić kościół tam, gdzie wskazał. Miejsce, w którym Weyher ufundował kalwarię, zostało mu objawione w widzeniu, gdy myślał, jak się Bogu zasłużyć, by uniknąć śmierci w czasie oblężenia Smoleńska.

Widzieliśmy zaś, że miejsca święte są ośrodkami ściągającymi wiernych w określonych datach. Poprzez pielgrzymki, poprzez zebrania odpustowe, zgromadzenia w dniach świąt uroczystych stają się zaś nie tylko centrami kultowymi, ale całe życie zbiorowe bliższej lub dalszej okolicy organizuje się wkoło nich i znajduje swe odbicie w wyrazach praktykowanego w nich kultu. Miejsce święte i święty dzień – to punkty ogniskujące życie duchowe ludu naszego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>