Oksytocyna i prostaglandyna

Zarówno oksytocyna, jak i prostaglandyna wywołują silne skurcze macicy. Są to dwa związki chemiczne, które kierują porodem. Uważa się, że oksytocyna odgrywa największą rolę we wczesnej fazie porodu. Hormon ten jest uwalniany z przysadki mózgowej matki, gruczołu w kształcie grochu, umieszczonego u podstawy mózgu. Lekarze, chcąc przyspieszyć naturalny przebieg porodu, podają rodzącej syntetyczną oksytocynę. W ostatnich dniach ciąży estrogen powoduje od stu- do dwustukrotnego zwiększenia liczby receptorów oksytocyny w mięśniach otaczających macicę. Receptory są tymi strukturami, które mieszczą się w błonie komórkowej i przekazują wiadomości od cząsteczki (oksytocyny) do mięśnia, powodując jego skurcz. Zwiększenie liczby receptorów oksytocyny może zatem zwiększyć liczbę skurczów mięśni bez podwyższonego wydzielania samej oksytocyny. Więcej receptorów może także sprawić, że mięśnie będą nadmiernie reagowały na wszelkie podwyższenie poziomu oksytocyny w przyszłości.

Uwalnianie dodatkowych ilości oksytocyny ma miejsce, kiedy główka dziecka zaczyna przepychać się przez szyjkę macicy pod wpływem siły ciążenia i lekkich skurczów. Włókna nerwowe w okolicy szyjki przesyłają wówczas informację do matczynej przysadki, by zaczęła uwalniać oksytocynę. Przypływ oksytocyny powoduje więcej skurczów, główka dziecka mocniej napiera na szyjkę macicy, co powoduje jeszcze większe uwalnianie oksytocyny. Również uciskanie brodawek piersi matki wysyła sygnały do przysadki, by uwalniała oksytocynę (ten związek chemiczny ma też duże znaczenie dla wydzielania mleka podczas karmienia). Wielu lekarzy zaleca kobietom we wczesnym stadium porodu, by chodziły i uciskały brodawki, jako że obie te czynności zwiększają poziom oksytocyny. Obok tej uwalnianej przez matkę, również oksytocyna uwalniana przez płód może mieć istotne znaczenie w pierwszej fazie porodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>