Lupercalia – dalszy opis

Że tak jest, potwierdza z jednej strony istnienie u wejścia do Lupercalu świętego drzewa figowego – drzewa płodności żeńskiej – zwanego Ficus Ru- minalis[27], pod którym właśnie karmione były bohaterskie bliźnięta przez wilczycę mającą legowisko w jaskini: z drugiej strony skojarzenie głównego z tych wilczych wychowanków i sobowtóra Marsa, którego zwierzęciem służebnym jest wilk, mianowicie Romulusa – z Nonae Caprotinae !28k świętem płodności Lupercaliom pokrewnym, w których centralną postacią było męskie drzewo figowe – święty caprificus. Celebrujące kobiety składały drzewu temu libacje i dary, po czym – po odbyciu bitwy na kamienie – odłamywały gałąź, czy to by ją obnosić w triumfie jak nasze maiki, czy też może by się nią wzajem okładać. Nonae Caprotinae mają wyraźnie charakter fallicznego kultu. Caprificus jest w całej Italii drzewem, w którym zawarta jest męska moc płciowa i jednocześnie apotropaiczna [291. Nie inaczej jest w Grecji, gdzie rfagucutoi l3°l, wypędzani z miasta jako wcielenia wszelkich mocy nieczystych i bici, są jednocześnie – jak wykazał Farnell – wcieleniami pomyślnych i płodnych mocy świętych i jako tacy obwieszani są figami żeńskimi i męskimi i uderzani gałęziami caprifici i łodygami mającej moc apotropaiczną sąuillae 1311 po organach płciowych. Otóż Nonae Caprotinae święcone są w tym samym miejscu, w którym zginąć miał oczom zgromadzonego wojska Romulus, czy to że został zamordowany, czy też że bogowie go porwali. Miejscem uroczystości jest Pole Marsowe u „Koziego Ragna“ – ad Caprae Paludem – i nie pomylimy się wnosząc, że wierzono, iż oczy ludzkie oglądały po raz ostatni Romulusa, gdy stał pod świętym drzewem figowym, tak samo jak oglądały go po raz pierwszy pod Ficus Ruminalis, gdy dzieckiem został przez pasterzy odkryty. Dzień zaś uroczystości — 7 lipca – uważany był za rocznicę zaginięcia Romulusa, tak że uroczystość Nonae Caprotinae była poniekąd zaginięcia tego upamiętnieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>