Kultura grecka

Rozdrożem bowiem stal się kraj, w którym osiedli. W części dzięki ekspansji dawniejszych wielkich kultur przednio-azjatyckich. egipskiej i kreteńskiej, częściowo z powodu doniosłych przesunięć ludów, które dokonały się na Półwyspie Bałkańskim i w Azji przedniej w końcu trzeciego i w początku drugiego tysiąclecia przed Chr. Dawniejsi mieszkańcy Hellady ż/li na dalekich kresach obszaru kultury egejskiej. Docierała ona do nich, ale nie przenikała dalej w głąb kraju. Najazd arhajski zburzył porządek rzeczy i, wdarłszy się w granice wpływów kreteńskich, rozszerzył znacznie ich zasięg. Nieco wcześniej Hittyci usadowili się mocno w Azji Mniejszej i częściowo wypchnęli na wędrówkę, częściowo ujarzmili dawniej osiadłe tam ludy. Pn oni w kierunku Syrii i kraju Chanaan, dokonywają wynraw na posiadłości azjatyckie Egiptu i ua Babilon, który burzą w początku XX wieku przed Chr. Inny znów lud, Frygowie. osiada na azjatyckich wybrzeżach Hellespontu. Z powszechnego chaosu wyłania się w końcu układ świata nowy, rozszerzony ogromnie. Wyspy, na których osiadły acliajskie szczepy Jonów i Eolów, i wybrzeża Hellady zajęte przez riajezdników wcześniej jeszcze, znajdują się na drogach okrętów, płynących z Azji do Europy oraz z Egiptu, z Krety i z Cypru do Traków przez cieśniny. A okręty te wiozą nie tylko towary i łupy. Żeglarze przewożą także kulty, poglądy i idee.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>