Komentarz Tso tchouun przełożony przez Granela

Przyznać trzeba, że gdyby nie komentarz Tso tchouun przełożony przez Gra- nela i gdyby nie tegoż Graneta komentarze własne, trudno by nam było zrozumieć ukryty sens piosenek składanych w hołdzie Tchengowi przez jego dworzan. Stare piosenki miłosne nabrały znaczenia symbolicznego w warunkach ceremonialnego życia feudalnych dworów chińskich, znaczenia zresztą zmiennego, zależnie od okoliczności chwilowych. Podobnie po dworach feudalnych i w środowisku wyrafinowanej i literacko wykształconej arystokracji miejskiej w Prowansji i we Włoszech końca XIII i początku XIV w. wiersze miłosne poetów mają sens ukryty, zrozumiały tylko dla wtajemniczonych uczestników cours (Vautour i23\ obok sensu dosłownego. Weźmy np. sonety i canzoni1241 wchodzące w skład dantejskiej Vita Nuova nie domyślilibyśmy się ich znaczenia symbolicznego, uważanego przez poetę za ważniejsze od dosłownego, gdyby nie dał on nam komentarza do swych utworów wierszowanych w prozaicznej części tego pamiętnika miłości Danta do Beatryczy, gdybyśmy z tego tekstu charakteru narracyjnego nie widzieli, jak dalece obraz kochanki, jak obraz miłości przesiąknięty jest w wierszach spekulacją, w którą wchodzą obok siebie elementy uczuciowe, filozoficzne i teologiczne. Przecież podział canzouy zaczynającej się od słów: Gli occlti dolenti per pieta del core 1231 na trzy części, które w dalszym ciągu dzielą się znów na trzy części krótsze — podział, podkreślony przez samego poetę w komentarzu, jest symbolem Beatryczy, której liczbą była dziewiątka. Co więcej, dowiadujemy się od Danta, że:

„…zgodnie z Prawdą nieomylną liczba ta była nią samą przez podobieństwo, a rozumiem to jak następuje: liczba trzy jest źródłem dziewiątki, albowiem bez pomocy żadnej innej liczby sama z siebie czyni dziewięć. Jakoż widzimy w sposób oczywisty, że trzy razy trzy czyni-dziewięć. Przeto jeśli trzy jest samo z siebie przyczyną dziewięciu i jeśli samo przez się przyczyną cudów jest trzy, mianowicie Ojciec, Syn i Duch św., którzy są trzy i jedno — to rozumieć należy, że tę panią jako będącą skojarzoną z liczbą dziewięć, rozumieć należy jako dziewiątkę, to jest cud, których to cudów źródłem wszak jest jedynie przedziwna Trójca“.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>