Galia w okresie podboju rzymskiego

Do rozszerzenia się na całą Galię pchała Galów ich wielka liczebność. Galia w okresie podboju rzymskiego była krajem o ludności gęstej jak na ówczesne warunki ekonomiczne. Zwłaszcza Cezarowa Celtyka mogła być uważana za bliską przeludnienia. Co więcej, ludność ta wzrastała bardzo szybko: Posejdotnios wyraża swój podziw dla płodności i dla zdolności wychowawczych matek galijskich. Ujściem dla nadmiaru tej ludności było poszukiwanie i zdobywanie nowych siedzib w stosunkowo mniej gęsto zaludnionych, a niemniej żyznych częściach Galii zajętych przez szczepy innego pochodzenia, mniej wojownicze lub mniej liczne, liguryjskie i iberyjskie.

Skłaniały również Galów do ekspansji etnicznej, a także do ekspansji politycznej względy handlowo-ekonomiczne. Jest rzeczą znamienną, że próby zjednoczenia politycznego Galii przedsiębrane są przez Arwernów i przez He- duów. Bogate i potężne dwa te plemiona są właśnie tymi, które siedzą w samym centrum sieci wodnej, łączącej w jedną całość najodleglejsze części Galii. Cały handel galijski zmuszony jest tranzytować przez ich obszary plemienne, przede wszystkim transporty brytańskiej cyny i italskiego wina i oliwy, także zboża Remów, żelaza Segusiawów, wyroby miedziane Biturigów, płótno Viro- mandów, półgęski. A że na obszarze swoim Arwernowie wypłukują złoto z piasku potoków, że na swoim względnie na obszarze słabszych plemion zależnych Heduowie stwarzają przemysł metalurgiczny – kwitnące kotlarstwo, fabrykację mieczów, emalierstwo – oba te ludy dążą do uzależnienia od siebie możliwie wielkiej ilości plemion innych, nie tylko by zadowolić żądzę panowania, ale by regulować życie ekonomiczne Galii w myśl własnych interesów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>