Dziki Łowiec

Dotychczas wzmiankowane kozy czy kozły z jednej strony, a wilki z drugiej występowały niezależnie od siebie. Normalnie są one jednak skojarzone. A więc za biorącymi chętnie na się kozią powierzchowność niemieckimi „pannami leśnymi“ i „mchowymi“ – Holzfraulein, Moosfraulein – ugania się Dziki Łowiec na czele zgrai wilków. Dziki Łowiec jest z wilkami związany ściśle: jest on przeobrażeniem starego germańskiego boga psychopompy [19] Wuo- tana – Odhina, stale występującego w towarzystwie wilków, siedzącego na ośmionogim koniu i pędzącego przed sobą dusze do świata zmarłych. Ale Dziki Łowiec nie ogranicza się trapieniem i uśmiercaniem duszków o koźlej postaci. Chce on, by mu składano kozły w ofierze. W Tyrolu włoskim ukazuje się pasterzom, każe przywieść wskazanego kozła i zarżnąć go, a gdy mięso zostanie spożyte, wskrzesza zwierzę, narzuciwszy zachowaną skórę na starannie zebrane kości. Mamy tu znów do czynienia ze starym mitem ofiarnym: tak samo jak w Tyrolu Dziki Łowiec, postępuje skandynawski bóg Thor z kozłami zaprzężonymi do jego wozu. Zwrócić również należy uwagę na związek, zachodzący w mitologii germańskiej między potwornym wilkiem Fenrirem z jednej strony, a bogami skojarzonymi z kozłem z drugiej. Gdy przyjdzie groźna chwila zmierzchu bogów, Fenrir walczyć będzie z Thorem i zwycięży go. Gdy zaś bogowie związują Fenrira, odgryza on rękę jednemu z nich, Tyrowi. Otóż Tyr – imię jego poludniowo-germańskie brzmiało zapewne Tiu – ma kozła za zwierzę reprezentatywne. Jest on bogiem wiecu zbrojnego, thingu, i jako taki, podobnie jak Thor-Donar, bogiem mającym udział w kulcie napoju odurzającego, którym u Germanów było przede wszystkim piwo. Jest także bogiem upodobnionym do rzymskiego Marsa, a miesiąc marzec, w którym odbywają się najdawniejsze thingi i w którym wyrabia się nowe piwo, jest jego miesiącem. A w całych Niemczech kozioł symbolizuje piwo, w szczególności piwo marcowe, od czasów najdawniejszych. Jak zaś blisko ów kozioł piwny skojarzony jest z wilkiem, dowód w tym, że z chwilą gdy nauczono się poprawiać smak piwa chmielem, chmiel nazwany został „wilczkiem“ – humulus lupulus.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>