Daty kultów pielgrzymkowych

Tym samym rzeczywistość duchowa zespala się z rzeczywistością życia codziennego, osobistego i zbiorowego. Doświadczenie własne i przekazane doświadczenie pokoleń chłopskich, które odeszły, przenikają do tych treści, które niesie z sobą religia. Przenikając zabarwiają je i przekształcają na chłopski sposób, odpowiadający stanowi kultury ogólnej ludu wiejskiego, jego poglądom i wyobrażeniom, jego troskom i aspiracjom, jego formom bytowania. Daty kultów pielgrzymkowych przypadają w czasie określonym przez kalendarz rolnika: lud wybiera się do miejsc świętych na przednówku albo po zbiorach: z uniesieniem duchowym, wywołanym widokiem Męki Pańskiej lub kontemplacją cudownego obrazu miesza się troska o uproszenie urodzaju i wdzięczność za to, co na polu Bóg dał. Z drugiej strony owe kalwarie i obrazy cudami słynące są ośrodkami przestrzennymi kultu zbiorowego. Niektóre, jakeśmy już wspomnieli, cieszą się czcią obejmującą ludność całego kraju, inne słyną tylko na bardzo niewielkim obszarze: Częstochowa z jednej strony, Koziebrody, Pie- czyska czy Lelów z drugiej. Każdy jednak obraz, każda kalwaria ma swoje grono wiernych, którzy rozróżniają nie tylko jeden obraz od drugiego, ale nawet jedną Matkę Boską od drugiej. Są np. w Płockiem tacy, których dewocja zwraca się do Matki Boskiej Skępskiej, uważanej za „cudowniejszą“, „lepszą“ od Koziebrodzkiej, ale są też tacy, którzy przekładają Koziebrodzką nad Skępską. ażą przy tym skuteczność interwencji każdej z nich, powołują sie na cuda, spierają się o nie. O ile jedna nie pomogła, idą do drugiej. A przecież wiedzą o tym bardzo dobrze, że czy w Skępem, czy w Koziebrodach obrazy przedstawiają jedną i tę samą Matkę Boską. Wchodzi więc w grę moc samego wizerunku oraz moc miejsca, którym święta istota udzieliła własności cudotwórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>