Monthly Archives Grudzień 2018

Niechęć kobiet wiejskich do kołowrotków

W postaci „czarki“ – wspomnianego już kołowrotka wschodniego – przenika on do Europy w wieku XIV. Zauważamy przy tym kilka zjawisk interesujących. Przede wszystkim rozszerza się on z łatwością w ówczesnym przędzalnictwie wełnianym, zorganizowanym jako przemysł chałupniczy po miastach Europy zachodniej, we Włoszech, we Flandrii, tu i owdzie w Anglii i w Niemczech. W ciągu wieków następnych ulega on szeregowi udoskonaleń, doprowadzających do wytworzenia kilku różnych typów kołowrotka – np. typ francuski, saski, wschodnio-niemiecki. Udoskonalenia te przyjmują się z dużą łatwością w tych środowiskach, które poprzednio przyjęły typ pierwotniejszy. Ale szereg środowisk upiera się przy stosowaniu kądzieli z wrzecionem albo wyłącznie, albo też, jeśli kołowrotek przejmuje, to tylko jako narzędzie sezonowe – zimowe, w lecie zaś przędzie po dawnemu. To, o czym mówimy, stosuje się do wsi i do małych miasteczek, w których mieszczanie żyją w znacznym stopniu z rolnictwa, i to w takich okolicach, gdzie przędzenie wełny, lnu czy konopi jest z dawien dawna ogólnie praktykowane przez kobiety, czy to jako przemysł domowy, czy jako powinność na rzecz dworu pańskiego, czy też jako przemysł chałupniczy.

Read More

Za młode płuca cz. II

Lekarze w Uniwersytecie Stanforda i w innych ośrodkach stwierdzili, że nie można stosować u niemowląt respiratorów dla dorosłych. Niemowlęta oddychają szybciej (od około czterdziestu do sześćdziesięciu oddechów na minutę, natomiast dorośli od dwunastu do dwudziestu ) i mają inne potrzeby w zakresie ilości powietrza i jego przepływu. Obecnie respiratory dla noworodków są bardzo wyszukane. Mogą dosłownie wibrować powietrze w noworodku, wdmuchując i wydmuchując pulsacyjnie małe jego dawki setki razy na minutę.

Read More