Monthly Archives Grudzień 2015

ZWIĄZKI MITYCZNE BAJKI O KOZIE, KÓZCE I WILKU CZ. III

Przy niej córeczka, Bebe – oczko w matczynej głowie. Na pozór trzech nie liczy, ale nauczona, że młodym osobom pod niebytność matki rozliczne grożą przypadki, których panienka, dbała o przyszłość, unikać winna jak ognia. Umie też zmrozić natręta, a zawsze taktownie. Zaczyna uprzejmie:

Read More

Kultura składa się z elementów zobiektywizowanych

W szeregu studiów usiłować będziemy uwypuklić niektóre przynajmniej z warunków określających wytwarzanie się, rozszerzanie i przemiany tych wspólnych wielu grupom elementów dorobku ludzkiego, które nazywamy kulturą. Parę słów dodamy już tylko, by uprzedzić czytelnika o kierunku, w którym zamierzamy postępować.

Read More

Wspólny zasób symbolów literackich

Wspólny zasób symbolów literackich, tak samo jak zasób wątków, powstać może w drodze międzygrupowej wymiany i między- grupowego współdziałania, niejako na pograniczu pomiędzy poszczególnymi literaturami narodowymi czy etnicznymi. Takim symbolem wydaje się być postać teściowej, tak popularna w literaturze humorystycznej i satyrycznej wszystkich narodów należących do naszego kręgu kultury albo wyrażenie „gąska“, symbolizujące rzekomą naiwną głupotę młodej panienki albo postać „silnego człowieka“, który nosi imiona rozmaite: Gilgamesz, Samson, Herakles, Thor, u Gallów Esus [20], w opowieściach ludowych niemieckich Der starke Mann, w polskich Toczygroszek albo Żelazna Palka, u Józefa Conrada — Gaspar Ruys.

Read More